Geometria tarjoaa monipuolisia konsultointipalveluja asiakkailleen monimuotoisen arkkitehtuurin suunnittelussa. Takaamme vaativien rakennushankkeiden tarkan ja luotettavan toteutuksen.

 

Käsittelemme jokaista rakennushanketta kokonaisvaltaisesti, hyödyntäen laajasti digitaalisen suunnitteluautomaation eri osa-alueita. Erikoisosaamisemme kattaa algoritmiavusteisen suunnittelun, tietomallinnuksen (BIM) ja laajan kokemuksemme monimutkaisten suurten hankkeiden vaativien osa-alueiden hallinnasta.

Valikoituja konsultointiprojektejamme:

Nokia Arena

Modelling complex curved facades for manufacture and assembly
Nokia Arenan DfMA-suunnitteluprosessin kulku

Tuotantomallinnus

 

Rakennamme tarkkoja tietomalleja, jotka mahdollistavat tiiviin yhteistyön eri rakennusalan toimijoiden välillä. Nämä tietomallit toimivat vahvana perustana tuotannolle ja kokoonpanolle. DfMA (Design for Manufacture and Assembly) on keskeisessä roolissa työskentelyssämme, auttaen monimutkaisten hankkeiden toteuttamisessa suunnittelupöydältä tuotantoon ja työmaalle saakka.

kuva2_geometriaarchitecture_4-3

Suunnitteluautomaatio

 

Työskentelymme perustuu suunnittelutyökalujen automatisointiin algoritmiavusteisten menetelmien ja parametrisen mallintamisen avulla. Luomme ohjelmapätkiä automatisoimaan rutiinitehtäviä tai ratkomaan vaativia mallinnusprosesseja. Suunnitteluautomaatio on tehokkuutemme perusta, mahdollistaen myös toistuvien suunnittelurutiinien tehostamisen.

Kuvatuotanto

 

Hyödyntäen tuotantotarkkaa mallintamista voimme automatisoida piirustusdokumentaation tuottamisen algoritmien avulla. Olipa kyse sitten konepajakuvista, monipuolisista kokoonpanokuvista tai työmaan asennuspiirustuksista, satojen tai jopa tuhansien piirustusten luominen onnistuu huomattavasti nopeammin ja tarkemmin verrattuna perinteisiin menetelmiin.

Digitaalinen tuotantodata

 

Tuotantotarkan tietomallin avulla syötämme mittatarkkaa työstötietoa tuotantoon eri menetelmien vaatimassa muodossa. Pystymme automaattisesti räätälöimään mitoitettuja konepajapiirustuksia sadoille eri kappaleille tai viemään työstötiedot suoraan työstökoneen työstöradoiksi.

 

Erityisesti vaativilla puurakenteilla pyrimme siirtämään kappaleet suoraan tuotantolaitteille digitaalisessa muodossa, muun muassa käyttäen CLT- tai hirsirakenteiden Hundeggerin BVX- ja BVN-tiedostomuotoja.

Bastion Brielle X puurakenteiden mallinnus ja tuotantodata hirrentyöstökoneelle

Projektejamme, joihin olemme toimittaneet tuotantodataa